እምነት


ንዓለም ዝስዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝኣምንዶ ኣይኮነን? (1ዮሓንስ 5፣5) ኣብ ጕዕዞ ሕይወትና ብዙሕ ጊዜ ዘይተዓወትናሉ ዘየሓጉስን እዋናት ምህላወም ነኣምን ብዙሕ ንዘርእ ውሑድ ከኣ ንሓፍስ። (ሃጌ 1፣6) ንሰብኽ፣ ንጽዕር ብዙሕ መንገዲ ነናዲ ዓለምና ግን ከንዲ ናብ ክርስቶስ ዝምለስ መሊሱ ይርሕቅ።  (Padre Canta Lamessa) ኣብ ከምዚ ኹነታት […]

ንዓለም ዝስዕራኸ መን እዩ?


ናይ ቤተክርስትያን ምሕዳስ ብሕይወት ምእምናን ዚወሃብ ምስክርነት እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ጎይታና ኢየሱስ ንዝሓደገልና ቃል ሓቂ ከንጸባርቑ ዚተጸውዑ እያቶም። (ኣፍ ደገ እምነት) ነዚ ዘይልወጥ ናይ ጥንቲ ሃብቲ ዚኾነ እምነት ሎሚ ብኸመይ ንንበሮን ንመስክሮን? ጳውሎስ “ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኲሉ ፍረ እናፍረኹም ብፍልጠት ኣምላኽ እናዓበኹም፥ ንእኡ ዚበቅዕ ሕይወት እናነበርኩም ንጎይታ ብኲሉ ኣሓጉስዎ ይብለና። […]

እምነት ኣብ ሕይወት ኣማኒ እትጻወቶ ተራ