ስብከት


ተፈጸመ ተስፋ ኣበው፡ በማርያም ድንግል በዓለ ልደት፡ ፳፱ታሕሣሥ፡ ፳፻፲፣ 07 ጥሪ 2018 ፍቁራትን ፍቁራንን ኣብ ውሽጥን ወጻእን እትርከቡ ኣባላት ስድራ እግዚኣብሔር፡ ኣቐዲመ “ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን፡ ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን”(1ቆሮ 1፡3)ብምባል ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ኮይነ ልባዊ ሰላምታ ኣቕርበልኩም ። “ተፈጸመ ተስፋ ኣበው በማርያም ድንግል” ተስፋ ናይ ኣቦታት […]

ተፈጸመ ተስፋ ኣበው፡ በማርያም ድንግል


“ንሱ ዝብለኩም ኲሉ ግበሩ” ክቡራትን ክቡራንን ፈተውቲ ኣዴና ድንግል ማርያም፡ እዚ፡ “ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ~” (ዮሓ 2፡5) ዝብል፡ እኖና እግዝእትነ ማርያም ኣብ ቃና ዘገሊላ ነቶም ኣጋፈርቲ ዳስ መርዓ ዝሃበቶም ምኽሪ ንኣናውን ኣዝዩ ኣገዳስን ጽቡቕን እዩ። ብሓቂ ከኣ እዛ ከምኡ ዝበለት ኣደ ኣዝያ ፍልይቲ ፍጥረት እያ። ኣብ ቅድሚ ወዳ እተማልደልና ናይ […]

ንሱ ዝበለኩም ኩሉ ግበሩ


“ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ?” (ዘፍ 3) ብመሠረቱ እግዚኣብሔር፥ ንደቅሰብ ክቡራን ገቢሩ እዩ ብኣምሳሉን ኣርያኡን ዝፈጠሮም። “ኣምላኽ ከኣ ‘ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር። ንዓሳ ባሕርን ነዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዚብል ኲሉ ለመምታን ይግዝኡ’ በለ። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ፥ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ገቢሩ […]

ጥራይካ ምዃንካ ደኣ መን ነገረካ