መጽሓፍ ቅዱስ


መንፈስ ቅዱስ ከም ወሃብን ውህበት እየሱስ ክርስቶስ (መንፈስ ቅ. ኣብ ሓዲሽ ኪዳን) ብእናቴ ለተምህረት ተስፋይ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ከም ኣብ ክርስቶስ ዝወረደን፡ ክርስቶስ’ውን ድሕሪ ትንሳኤኡ ከም ዓዳሊ ኮይኑ ኣብ ዝተራእየሉ ዝፈጸመሉን ብሕጽር ዝበለ ኣብ ሽድሽተ ብምኽፋል ክንርእዮ ኢና። ብቀዳማይ ደረጃ እምበኣር ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምላድ እየሱስ ዝርኢ ኢዩ። ምልኣት […]

መንፈስ ቅዱስ ከም ወሃብን ውህበት እየሱስ ክርስቶስ
The dignity of the human being The dignity of the human being is rooted in his creation. In the book of Genesis we read: “Then God said: Let us make human beings in our image after our likeness…. God created mankind in his Image; in the image of God he […]

The dignity of the human being